1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
تفاوت بایسکشوال باهموسکشوال و استریت چیست؟ اما در روابط جنسی محدودیتی ندارند و با هر دو جنس زن و مرد ارتباط جنسی برقرار می کنند. من کاملا بی میلم ولی از نظر عاطفی هم به جنس مخالف و هم جنس موافق علاقه دارم.البته بیشتر موافق.با دیدن پورن های همجنسگرایی http://franciscormdh218.cavandoragh.org/the-ugly-truth-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story